Limbažu Galvenās Bibliotēkas Bērnu literatūras centrs

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2015 lasīšanas un vērtēšanas laiks tiek pagarināts līdz 2016.gada janvāra beigām.

Lai izteiktu savu vērtējumu par "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015" izlasītajām grāmatām, jāaizpilda elektroniskā anketa : http://anketa.bernuzurija.lv

Pirms anketas pildīšanas jāsaņem kods pie bibliotekāra!  Šogad programmas dalībnieki, kas būs izlasījuši sešas grāmatas un elektroniski nobalsojuši, saņems balvu.

Apmācības bibliotēku elektronisko resursu izmantošanā

Galvenās nodarbību tēmas:
•    Informācijas meklēšana publisko, skolu un Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektroniskajā kopkatalogā, datubāzēs
•    Grāmatu rezervēšana un pasūtīšana internetā
•    Informācija datubāzēs „Letonika”, „Lursoft Laikrakstu bibliotēka”
•    Informācijas resursi bibliotēku tīmekļa vietnēs

Apmācības - “Kopā par labāku internetu!”

Galvenās nodarbību tēmas:
•    Drošība un aizsardzība internetā
•    Atbildība un uzvedība internetā
•    Drošas un labi pārdomātas paroles
•    Fotoattēlu un informāciju publicēšana internetā
•    Daži noderīgi ieteikumi
•    Kur vērsties pēc palīdzības
•    Padomā, pirms ievieto internetā!

Apmācības - "Kļūsim sociāli aktīvi!"

Galvenās nodarbību tēmas:
•    Sociālo mediju efektīva izmantošana
•    Sociālo mediju lietošana – Facebook, Twitter, Instagram, Symbaloo, YouTube, Blogspot u.c.

Apmācības ir bezmaksas.
Pieteikšanās apmācībām, zvanot uz tālruņiem:  6407034, 64070725, 25712705

barikades

1991. gadā no 13. līdz 27. janvārim Rīgā notika atjaunotās neatkarīgās Latvijas aizsardzības pasākumi, kas tiek apzīmēti kā “Barikāžu laiks”. Pēc Padomju Savienības karaspēka uzbrukuma Viļņas televīzijas torņa aizstāvjiem Rīgā nozīmīgu ēku aizsardzībai tika organizēta smagsvara tehnika no lauku saimniecībām un mazpilsētām. Galvenie aizsargājamie objekti bija Radio nams Doma laukumā, Latvijas Republikas Augstākās padomes un LR Ministru padomes ēkas, Radio un televīzijas centrs Zaķusalā, Telefona un telegrāfa centrāle. Rīgas vecpilsētā būvēja aizsardzības sienas no betona bluķiem un baļķiem. Cilvēki gatavojās Padomju Savienības iespējamam uzbrukumam. Daudzi no barikāžu laika dalībniekiem par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā tika apbalvoti ar 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.

Attēlā: Izstādē apskatāmi materiāli par Barikāžu laiku.

20. janvārī plkst. 14:00  Projekta „Brīvības cīnītāji – mūsu gods un lepnums” cikla „Novadnieku vēsturisko atmiņu stāsti” ietvaros notiks Limbažu 3. vidusskolas 10. klašu skolēnu tikšanās ar novadnieku,  barikāžu dalībnieku Imantu Šteinbergu. Stāstījums par 1991. gada janvāra barikādēm.

IZSTĀDES
•    Literatūras izstāde abonementā “2015. gada skaistākās bērnu grāmatas”
•    Jaunāko grāmatu un spēļu izstāde abonementā
•    Limbažu mākslas skolas skolēnu akvareļu izstāde lasītavā
•    Informatīvā - izklaidējošā izstāde lasītavā – “Jaunais Janvāris”
•    Literatūras izstāde lasītavā "Barikādēm - 25"

PASĀKUMI
•    8. janvārī – Jauno grāmatu diena – iepazīšanās ar jaunajām grāmatām un kopā lasīšana
•    14. janvāris plkst. 13:30 - radošā darbnīca – Pērtiķa gada kalendārītis
•    15. janvāris – jauno spēļu diena - iepazīšanās ar jaunajām spēlēm un kopā spēlēšana
•    20. janvārī plkst. 14:00  Projekta „Brīvības cīnītāji – mūsu gods un lepnums” cikla „Novadnieku vēsturisko atmiņu stāsti” ietvaros notiks Limbažu 3. vidusskolas 10. klašu skolēnu tikšanās ar novadnieku,  barikāžu dalībnieku Imantu Šteinbergu. Stāstījums par 1991. gada janvāra barikādēm.
•    21. janvārī plkst. 13:00 ziemas pasaku pēcpusdiena ar radošo darbnīcu - sniegavīru velšanu
•    27. janvāris plkst. 15:00 - origami radošā nodarbība "Ziemas ainava"
•   29. janvārī plkst. 9:00 Bērnu literatūras centrā bibliotekārā stunda "Iepazīsim bibliotēku!" kopā ar Limbažu 3. pirmsskolas izglītības iestādes vecāko grupu audzēkņiem
•   29. janvārī plkst. 10:00 Bērnu literatūras centrā apmācības par drošību internetā kopā ar Limbažu sākumskolas 5. klases audzēkņiem.

AKTIVITĀTES
•    No 13. janvāra minikonkurss mazajiem lasītājiem – “Kur paslēpies Pērtiķītis?”
•    Visu janvāri - Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015” aktivitātes
•    Ģimenes lasīšanas kalendārs JANVĀRIM “Katru dienu jauns darbiņš”, aizraujošas ikdienas nodarbes vecākiem ar bērniem – lasītprasmes, skaitļu un citu prasmju apguvei.
•    Visu janvāri – aicinām iepazīt, spēlēt jaunākās spēles, krāsot attēlus, minēt mīklas, risināt uzdevumus un atrast savu interesantākās grāmatas.

Gudriba no gramatas

Gudrība no grāmatas

Tu nevari visu laiku sēdēt un gaidīt, kad kāds nāks pie Tevis. Dažreiz Tev ir jāiet pie viņiem.

“Vinnijs Pūks” - autors - Alans Aleksandrs Milns (1882-1956)