Limbažu Galvenās Bibliotēkas Bērnu literatūras centrs

risebaLai veicināu interesi par sociālo reklāmu un sociālo problēmu risināšanu, attīstītu skolēnu radošās spējas, piesaistītu viņu uzmanību iespējai iegūt atbilstoša profila augstāko izglītību, augstskola RISEBA izsludina sociālās reklāmas konkursu „Labākas pasaules meklējumos”.

Konkursā aicināti piedalīties visu Latvijas vispārizglītojošo skolu 9.–12. klašu audzēkņi, un konkurss norisinās divās vecuma grupās: 9.–10. klase un 11.–12. klase.

Konkurss notiek šādās kategorijās:
1. Veselīgs dzīvesveids
2. Bērnu drošība
3. Mana dzimtā pilsēta, rajons, ciems

Konkursa darbi tiek pieņemti reklāmas plakātu veidā. Projektam, kas tiek iesniegts konkursam, jāpievieno tā apraksts (tēmas izvēles paskaidrojums, mērķi, kādus vēlas sasniegt autors ar šo risinājumu, informācija par to, kad, kur un kā varētu šo darbu izmantot, kā arī skolotāja–konsultanta vārds un uzvārds gadījumā,  ja konsultants tiek izmantots). Vienam darbam var būt tikai viens autors. Viens autors drīkst iesniegt vairākus darbus, bet ne vairāk kā vienu darbu katrā kategorijā.

Darbus var izpildīt gan ar roku, gan datorgrafikā. Ar roku zīmēts darbs jāizpilda formātā A3. Datorgrafikā izpildīts darbs jāsaglabā pdf formātā. Ar roku zīmētais darbs jānosūta pa pastu (adrese: Rīgā, Meža ielā 3, RISEBA, LV-1048, ar norādi “Reklāmas konkursam”). Datorgrafikā izpildītu darbu jānosūta elektroniski (e-pasta adrese: ). Konkursa darbus var iesniegt arī individuāli RISEBA informācijas centrā ar norādi “Reklāmas konkursam”. Sākot ar 2016. gada 1. maiju konkursa darbi vairs netiks pieņemti.

Konkursa norises laiks:
а) darbu iesniegšana: 2016. gada 1. marts – 30. aprīlis
b) darbu vērtēšana: 2016. gada 1. – 7. maijs
c) noslēguma konference: 2016. gada 14. maijā

Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā reklāmas kategorijā 9. – 10. klašu grupā balvā saņem iespēju piedalīties RISEBA Radošās domāšanas meistarklasē.

Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā reklāmas kategorijā 11. – 12. klašu grupā balvā saņem iespēju piedalīties reklāmas festivālā Golden Hammer 2016. gada 3. jūnijā.

Galvenās balvas ieguvējs saņem iespēju studēt RISEBA profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments” ar 100% atlaidi (budžeta vietu), saskaņā ar studiju maksas atlaižu piemērošanas noteikumiem 2016./2017. akadēmiskajam gadam.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties ŠEIT

IZSTĀDES

•    Jaunāko grāmatu izstāde abonementā “Grāmatiņ, stāsti kas jauns”
•    Jaunāko spēļu izstāde abonementā “SpēlētPrieks!”
•    No 3.marta M.Eglītes un A.Šmita dabas foto izstāde lasītavā “Dabas mirdzumi mums apkārt”
•    No 14.marta literatūras izstāde “Saulainās Lieldienas!”

PASĀKUMI

•    4. marts – Jauno grāmatu diena – iepazīšanās ar jaunajām grāmatām un kopā lasīšana
•    5.marts Lielie lasīšanas svētki Ķīpsalā
•    11.marts – Jauno spēļu diena - iepazīšanās ar jaunajām spēlēm un kopā spēlēšana
•    7.-11. marts E-prasmju nedēļas aktivitātes bērniem:

  • 7. martā no plkst.11:00 – 16:00 notiks apmācības, kuras laikā skolēni tiks iepazīstināti ar bibliotēkas tīmekļa vietni.
  • 8. martā no plkst.11:00 – 16:00 notiks apmācības, kuras laikā skolēni tiks iepazīstināti ar bibliotēkā abonētām datubāzēm.
  • 9. martā no plkst.11:00 – 16:00 apmācības, kuras laikā skolēni tiks iepazīstināti ar bibliotēkas kopkatalogu.
  • 10. martā no plkst.11:00 – 16:00 notiks apmācības, kuras laikā skolēni apgūs prasmes, kā rezervēt un pasūtīt grāmatu internetā.
  • 11. martā no plkst.11:00 – 16:00 notiks apmācības, kuras laikā skolēni tiks iepazīstināti ar citām ikdienā noderīgām tīmekļa vietnēm.

•    16.,17. marts – Tauriņdienas bērniem literatūras centrā sadarbībā ar Latvijas Dabas muzeju
•    18.marts – gatavosim “Runča vakariņas” – jautrās bērnu grāmatas atvēršanas svētki kopā ar autori Rutu Svažu un ilustratoru Dāvi Ozoliņu
•    21.-24. marts – Radošās darbnīcas bērniem “Rotāsim Lieldienas”

AKTIVITĀTES

•    “Burtiņu skolas” nodarbības mazajiem lasītājiem- darbojamies kopā, radošās nodarbības bērniem burtu, vārdu, ciparu un lasītprasmes apguvei
•    Visu martu-minikonkurss bērniem “Atrodi mani martā”
•    Pasaku pēcpusdienas bērniem „Jautrās pasakas, aizraujošās grāmatas”
•    Ģimenes lasīšanas kalendārs martam “Katru dienu jauns darbiņš”, aizraujošas ikdienas nodarbes vecākiem ar bērniem – lasītprasmes, skaitļu un citu prasmju apguvei
•    Visu februāri – aicinām iepazīt, spēlēt jaunākās spēles, krāsot attēlus, minēt mīklas, risināt uzdevumus un atrast savu interesantākās grāmatas

APMĀCĪBAS
(Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 6407034, 64070725, 25712705 vai rakstot uz e-pastu )
•    Bibliotēku elektronisko resursu izmantošana
•    Interneta izmantošana - “Kopā par labāku internetu!”
•    Sociālo mediju lietošana - "Kļūsim sociāli aktīvi!"
Apmācības ir bezmaksas

Gudriba no gramatas

Gudrība no grāmatas

Tu nevari visu laiku sēdēt un gaidīt, kad kāds nāks pie Tevis. Dažreiz Tev ir jāiet pie viņiem.

“Vinnijs Pūks” - autors - Alans Aleksandrs Milns (1882-1956)

Darba laiks:

P., O., C., P. 10.00-18.00

T. 10.00-19.00

S. 10.00-15.00

Tālrunis

64070710

Mūsu adrese

Parka ielā 23, Limbaži

 

 
twitter.com facebook.com draugiem.lv