Limbažu Galvenās Bibliotēkas Bērnu literatūras centrs

ielugums valodu satiksanas

Šī gada aprīļa beigās Latvijā ieradīsies somu dzejniece Heli Lāksonena (Heli Laaksonen) un igauņu dzejniece Lēlo Tungala (Leelo Tungal), lai kopā ar dzejnieci un izdevēju Inesi Zanderi un dzejnieku un atdzejotāju Guntaru Godiņu no 26. līdz 29. aprīlim uzstātos vairāku Latvijas pilsētu bibliotēkās un skolās.

26.aprīlī plkst. 14.00 tikšanās notiks Limbažu Galvenajā bibliotēkā.

Dzejas ceļojumu rīko Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā, izdevniecība Liels un mazs, kā arī starptautiskā biedrība Poetry Ride.

2015. gadā izdevniecībā Liels un mazs iznāca Heli Lāksonenas dzejas grāmata bērniem „Piec ait kalns”, bet 2014. gadā Lēlo Tungalas dzejoļu izlase bērniem „Daudzpusīgais ronis”. Abas grāmatas atdzejojis Guntars Godiņš. Tagad Rīgas, Zvejniekciema, Limbažu, Talsu, Saldus un Kuldīgas skolēniem, kā arī bērnu literatūrā ieinteresētiem pieaugušajiem būs iespēja tuvāk iepazīt dzejnieces, klausīties lasījumus un uzzināt daudz ko jaunu par mūsu valodām.

Heli Lāksonena Somijā ir viena no vispopulārākajām dzejniecēm, kuru lasītāji un klausītāji mīl par asprātību, sirsnību un drosmi atrast dzeju vienkāršajā ikdienas dzīvē. Latvijā lielu interesi un Literatūras gada balvu izpelnījās Guntara Godiņa atdzejotā Heli Lāksonenas grāmata Kad gos smei (2012), kas ir piedzīvojusi vairākus papildmetienus. Heli Lāksonena dzejoļus raksta dienvidrietumu somu valodas dialektā, bet atdzejotājs Guntars Godiņš tos tulko, izmantojot Vidzemes lībiskās izloksnes iezīmes. “Piec ait kalnam” viņš līdzi devis arī vārdnīciņu, pievēršot bērnu uzmanību valodas bagātībām - faktam, ka ikvienā valodā ir daudz “mazo valodiņu” jeb dialektu un izlokšņu, kurās runā cilvēki dažādos novados.

Lēlo Tungala ir vispazīstamākā bērnu dzejniece un rakstniece Igaunijā. Viņas daiļradi raksturo optimisms, dzīvesprieks un tiešums, atjautība un humors, negaidītas vārdu spēles un no aizspriedumiem brīva attieksme pret valodu. Viņa ir arī bērnu žurnāla redaktore. Lēlo Tungala izdevusi vairāk nekā 50 grāmatu bērniem, līdztekus rakstot arī dzeju pieaugušajiem, lugas, mācību grāmatas, dziesmu tekstus, operas un muzikālo uzvedumu libretus. Daudzi Lēlo Tungalas dzejoļi pārtapuši dziesmās. Viena no filmām, ar ko Igaunija sagaidīs savas valsts simtgadi, būs viņas bērnības atmiņu grāmatas “Biedrs bērns” ekranizācija. Maijā Igaunijā iznāks Ineses Zanderes dzejoļu krājums “Līze Analīze un citi slimnīcas skaitāmpanti”, kuru atdzejojuši Guntars Godiņš un Lēlo Tungala.

Programma:

26. aprīlī plkst. 11.00 Zvejniekciema vidusskola, Atpūtas iela 1

               plkst. 14.00 Limbažu Galvenā bibliotēka, Parka iela 23

27. aprīlī plkst. 10.20 Ziemeļvalstu ģimnāzija, Paula Lejiņa iela 12

               plkst. 12.00 Rīgas Igauņu pamatskola, Atgāzenes iela 26

             plkst. 18.00 Rīgā, Birojnīcā, Dzirnavu iela 84 k-2 (Berga Bazārs)

28. aprīlī plkst. 10.00 Talsu Bērnu bibliotēka, Lielā iela 27

               plkst. 14.00 Saldus pilsētas bibliotēka, Tūristu iela 3

29. aprīlī plkst. 11.00 Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Pasākumu atbalsta: Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, izdevniecība „Liels un mazs”, FILI, Poetry Ride, Somijas vēstniecība Latvijā, Ziemeļvalstu Rakstnieku braucienu atbalsta programma, Igaunijas Kultūras kapitāla fonds, Somijas J. Rozentāla biedrība

Limbažos, Parka ielā 23 un Bērnu literatūras centrā Dārza ielā 24

PASĀKUMI

 • 3. maijā plkst. 15.00 un 21. maijā 11.00 - “Pūčulēnu skola” (Dārza ielā 24). Tikšanās ar bibliotēkas pašiem mazākajiem lasītājiem (Aicinām pieteikties ģimenes, kurās aug 3-4 gadus veci bērni uz iepazīšanos ar LGB Bērnu literatūras centru, tālr.25712705; 64070725)
 • 5. maijā plkst. 10.00 – Jauno grāmatu diena. Lasītāju kluba tikšanās. (Parka ielā 23)
  • jaunieguvumu (nozaru un daiļliteratūras) bibliogrāfiskais apskats;
  • aktualitātes bibliotēkā
 • 5. maijā plkst. 16.00 – Novadpētnieku un vēstures draugu interešu grupas tikšanās. Tēma – “Epizodes no Limbažu medicīnas vēstures”. Laipni aicināti visi interesenti! (Parka ielā 23)
 • 6. maijā – Jauno grāmatu diena Bērnu literatūras centrā – iepazīšanās ar jaunajām grāmatām un kopā lasīšana (Dārza ielā 24)
 • 6. maijā plkst. 17.00 – Ingrīdas Ķimenes gleznu izstādes “Ziedi uzzied dzimtajā pusē” atklāšana (Parka ielā 23)
 • 9. maijā – Eiropas diena (Parka ielā 23):
  • Plkst. 13.00 – Eiropas vēstures stunda skolēniem
  • Spēles “40 minūtēs apkārt Eiropai” un “Atrodi sevi Eiropā!”
  • Tematiska izstāde “9. maijs – Eiropas diena”
 • 9., 10., 11. maijā - pavasara radošās nodarbības pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. (Dārza ielā 24)
 • 12. maijā – tikšanās ar mākslinieci, bērnu grāmatu ilustratori Anitu Paegli (Dārza ielā 24)
 • 13. maijā - Limbažu un Alojas novadu 15. Grāmatu svētki Viļķenē (programma: www.limbazubiblioteka.lv). Bezmaksas autobuss uz pasākumu no Limbažu kultūras nama plkst. 9.45. Aicināti visi interesenti! Tālrunis informācijai 29283652.
 • 13. maijā – Jauno spēļu diena Bērnu literatūras centrā - iepazīšanās ar jaunajām spēlēm un kopā spēlēšana (Dārza ielā 24)
 • 20. maijā – bērnu grāmatas “Ucipuci meklē mājas” atvēršanas svētki kopā ar autori Zani Zusti (Dārza ielā 24)
 • Baltā galdauta svētku ietvaros no 2. līdz 31. maijam – aicinām iepazīties un izspēlēt Limbažu 3. vidusskolas skolnieču Danas Antonovas un Lindas Luīzes Šalmes radīto spēli aktivitātē “Mūsu novada ciltstēvs – Baumaņu Kārlis” (Parka ielā 23)

IZSTĀDES

 • No 2. līdz 31. maijam – Ingrīdas Ķimenes gleznu izstāde “Ziedi uzzied dzimtajā pusē” (Parka ielā 23)
 • No 2. līdz 31. maijam - Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu un absolventu darbu izstāde 25 gadu jubileju gaidot (Parka ielā 23)
 • No 2. līdz 31. maijam – literatūras izstāde “4. maijs – Baltā galdauta svētki” (Parka ielā 23)
 • No 2. līdz 31. maijam - literatūras izstāde “Nīderlandes prezidentūra Eiropas Savienības Padomē” (Parka ielā 23)
 • No 2. līdz 31. maijam - jaunāko bērnu grāmatu izstāde abonementā “Jaunumi pirms vasaras” (Dārza ielā 24)
 • No 2. līdz 31. maijam - jaunāko spēļu izstāde abonementā “Spēļu karuselis!” (Dārza ielā 24)
 • No 2. līdz 31. maijam - informatīvā izstāde bērniem “Plaukstošais pavasaris” (Dārza ielā 24)
 • No 2. līdz 31. maijam - bērnu zīmējumu izstāde “ZAAO pastkarte” (Dārza ielā 24)

EIROPAS SAVIENĪBAS INFORMĀCIJAS PUNKTS (Tālrunis 64070710, e-pasts ):

 • Grāmatas, bukleti un citi informācijas resursi par Latvijas integrāciju ES un procesiem ES.
 • Uzziņas par Eiropas Savienību.
 • Konsultācijas un apmācības par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos.
 • Datu bāze “Nozare.lv” un aktuālākā Eiropas Savienības nozares informācija.
 • Bezmaksas datori ar interneta pieslēgumu.  

APMĀCĪBAS (Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29283652 vai rakstot e-pastu uz ):

 • Datorapmācības iesācējiem;
 • IT lietpratēju klubs;
 • Barjeras pārvarēšana angļu sarunvalodā;
 • Angļu valoda ar priekšzināšanām;
 • Krievu sarunvalodas pēcpusdienas (ar priekšzināšanām);
 • Radošās darbnīcas

Apmācības Bērnu literatūras centrā, Dārza ielā 24 (Pieteikšanās uz apmācībām, nodarbībām, zvanot pa tālruni 6407034, 64070725 vai rakstot uz e-pastu ):

 • Infogrammu veidošana
 • Bibliotēku elektronisko resursu izmantošana
 • Sociālo mediju lietošana - "Kļūsim sociāli aktīvi!"

Apmācības ir bezmaksas

PROFESIONĀLIE PASĀKUMI BIBLIOTEKĀRIEM

 • 26. maijā - sezonas noslēguma - izbraukuma seminārs uz Valkas un Strenču novadu bibliotēkām

PIEDĀVĀJUMS (PARKA IELĀ 23):

 • Ar datoriem aprīkotas klusās darba telpas individuālam un grupu darbam, attālinātās darba vietas – “mazais birojs” uzņēmējiem
 • Saraksta “Publikācijas par Limbažu novadu no Lursoft Laikrakstu bibliotēkas news.lv” sagatavošana un izsūtīšana e- pastā katru nedēļu (pieteikt pa tālr. 64070710)
 • Bibliotēkas grāmatu nodošanas iekārta (pie bibliotēkas) 24 stundas diennaktī
 • Apmācību, pasākumu telpu un terases noma (pieteikt pa tālr. 29283652)
 • Bibliotēkas apskates ekskursijas (grupām lūdzam pieteikties pa tālruni 29479811)
 • Skolēniem piedāvājam tematiskās ekskursijas pa bibliotēku ar interesantām aktivitātēm (lūdzam pieteikties pa tālruni 29479811)

LGB DATU BĀZES:

Iedzīvotājiem pieejamas datubāzes BEZ MAKSAS no bibliotēkas datoriem.

 • Lursoft laikrakstu bibliotēka news.lv – Latvijas centrālo un reģionālo laikrakstu publikācijas internetā
 • Datubāze letonika.lv – latviešu, angļu, krievu, vācu, lietuviešu, latīņu un igauņu valodas vārdnīcas (pilnās versijas), literāro darbu datubāze, vārdu analīze un uzziņas, sinonīmu vārdnīca, 10 enciklopēdijas un multivides kolekcijas
 • Biznesa portāls Nozare.lv ir nacionālās ziņu aģentūras LETA informācijas pakalpojums, kurā, apvienojot LETA speciālistu zināšanas un pieredzi operatīvās un analītiskās informācijas sagatavošanā, vienkopus tiešsaistes režīmā pieejama aktuālākā un kompetentākā biznesa informācija (datu bāze pieejama LGB Parka ielā 23)
 • Elektroniskais katalogs – internetā brīvi pieejama Limbažu un Alojas novadu Pašvaldību dokumentu datubāze un Novadu resursu datubāze, kā arī bibliotēku Elektroniskais kopkatalogs. Grāmatu rezervēšana un lasīšanas termiņa pagarināšana internetā limbazi.biblioteka.lv/Alise

LATVIEŠU FILMAS

 • Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu ir īstenojis projektu "Latvijas filmu izlase" - apjomīgu filmu kolekciju DVD formātā, kurā apkopotas Latvijas kinovēstures būtiskākās parādības un spilgti mūsdienu kinomākslas paraugi
 • Kolekcijas izlasē ievietotas 70 Latvijas filmas: 10 spēlfilmas, 16 dokumentālās filmas un 44 animācijas filmas. Spēlfilmu sarakstā vecākā ir režisora Leonīda Leimaņa filma "Purva bridējs" (1966), jaunākā – Jāņa Norda "Mammu, es tevi mīlu" (2013), dokumentālā kino izlase sākas ar Ivara Kraulīša "Baltajiem zvaniem" (1961) un beidzas ar Dāvja Sīmaņa "Escaping Riga" (2014), savukārt animācijas spektru iesāk Arnolda Burova pirmā filma "Ki-ke-ri-gū!" (1966) un Rozes Stiebras "Zelta sietiņš" (1975), bet noslēdz Signes Baumanes "Akmeņi manās kabatās" (2014) un Reiņa Kalnaeļļa "Zelta zirgs" (2014)
 • Kolekcijas filmas var skatīties bibliotēkas lasītavā 2. stāvā (Parka ielā 23)

LATVIEŠU FILMAS INTERNETĀ

 • Katrs bibliotēkas apmeklētājs var BEZ MAKSAS uz bibliotēkas datoriem noskatīties vairāk nekā 100 latviešu filmas, piemēram, Rīgas sargi, Baiga vasara, Ceplis, Limuzīns Jāņu nakts krāsā un Mammu, es tevi mīlu u.c. portālā filmas.lv

Vairāk informācija www.limbazubiblioteka.lv

Gudriba no gramatas

Gudrība no grāmatas

Tu nevari visu laiku sēdēt un gaidīt, kad kāds nāks pie Tevis. Dažreiz Tev ir jāiet pie viņiem.

“Vinnijs Pūks” - autors - Alans Aleksandrs Milns (1882-1956)

Darba laiks:

P., O., C., P. 10.00-18.00

T. 10.00-19.00

S. 10.00-15.00

Tālrunis

64070710

Mūsu adrese

Parka ielā 23, Limbaži

 

 
twitter.com facebook.com draugiem.lv